Trụ sở Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB)


1. Tên công trình:    Trụ sở làm việc Sở giao dịch 1 - Ngân hàng phát triển Việt Nam
2. Địa chỉ:                 K1 - Hào Nam - Giảng Võ - Đống Đa - Hà Nội
3. Quy mô công trình:   Dự án có tổng diện tích 1.469m2 trong đó diện tích xây dựng khoảng 710m2 gồm 17 tầng làm việc, 02 tầng kỹ thuật, 01 tầng mái và 02 tầng hầm, chiều cao công trình là 75,6m
4. Hệ thống đã triển khai: 
- Hệ thống điều khiển tòa nhà (hệ thống BMS)
- Hệ thống chiếu sáng
- Hệ thống giám sát, quản lý năng lượng
5. Sản phẩm sử dụng:
          Delta Controls
          Senergy

6. Năm triển khai: 2015

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Pages